RESIST

Czas trwania projektu: 08.09.2023 – 11.06.2024

Akronim: GreenWall

Celem projektu jest opracowanie nowego ekologicznego kompozytu o nazwie GreenWall, który będzie posiadać doskonałe właściwości izolujące dźwięk, ciepło oraz wibracje, co ma go uczynić jednym z najbardziej uniwersalnych materiałów na rynku morskim. Jest to odpowiedź na zrównoważenie transportu morskiego. GreenWall to kompozyt konstrukcyjny, z którego będzie można wykonać różnego rodzaju osłony, ścianki działowe, podłogi itp. Głównym jego celem jest:

 • minimalizacja śladu węglowego transportu morskiego, łodzi motorowych, małych promów;
 • podnieść parametry techniczne i ekologiczne statków;
 • redukcja hałasu, ciężaru i wibracji na statkach,
 • bardzo długa trwałość.
 •  

  W ramach projektu zostanie zbudowana lekka, wygłuszająca pokrywa silnika z automatycznymi podnośnikami jako pierwszy krok we wdrażaniu nowego kompozytu w sektorze transportu morskiego.

  Konsorcjum:

 • TC3 - Koordynator
 • Marigold – Partner
 •  

  Projekt otrzymał pośrednio finansowanie z European Union’s Single Market Programme, poprzez Open Call Innovation w ramach projektu “Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) for Europe’s recovery” w ramach otwartego konkursu i zrealizowany w ramach projektu RESIST (Umowa o dofinansowanie nr 101074204)

   

  GreenWall

  SZAFIR

  Projekt realizowany w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR”

  TYTUŁ: „Opracowanie nowoczesnego, lekkiego materiału o właściwościach balistycznych z dopasowaną technologią łączeń do zastosowania w pojazdach o specjalnym przeznaczeniu.

  Akronim: BlackCat

  KRÓTKI OPIS: Zwiększenie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w dobie zagrożenia terrorystycznego to jedno z większych wyzwań stawianych przed naukowcami. Odpowiedzią na dany problem jest owy projekt, którego głównym celem jest opracowanie nowoczesnego lekkiego kompozytu o właściwościach balistycznych do stworzenia znacznie lżejszego pojazdu o specjalnym przeznaczeniu. Pojazd ten będzie służył do wykorzystywania przez żołnierzy w strefach zagrożonych terroryzmem, misjach stabilizacyjnych a także będzie mógł być zastosowanie w sektorze cywilnym (bankowozy, szpitale kontenerowe, safe roomy na statkach). W projekcie zostaną przygotowane i przetestowane różne warianty materiałów oraz systemów mocowań w celu wybrania optymalnego pod względem skuteczności ochrony, wagi i kosztów produkcji kompozytu zapewniającego jak najwyższy poziom ochrony balistycznej. Dzięki temu zwiększy się poziom bezpieczeństwa, będą obniżone koszty eksploatacji pojazdu, eksploatacji dróg i emisji spalin.

  KONSORCJUM PROJEKTOWE:
  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
  TC3 Sp. z o.o.
  UPBW – Bartłomiej Woźniak

  WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 007 925 PLN
  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 7 007 925 PLN
  OKRES REALIZACJI: 1.06.2021 – 30.09.2023

  PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU SZAFIR

   

  BLACKCAT

  OMNIBORD

  Czas trwania projektu: 01.04.2021-30.09.2022

  Sieć "Omniborne Systems" ma na celu stworzenie niezbędnych nowoczesnych technologicznych rozwiązań dla dronów w celu poszerzenia możliwości ich zastosowania. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku zwłaszcza w sektorach rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska.

  Konsorcjum
  T + I Technologie- und InnovationsConsult GmbH - Instytucja zarządzająca siecią - Omniborn System

  Partnerzy:

 • TC3 - koordynator międzynarodowych partnerów
 • Anmet Sp. z o.o.
 • PhageAmour Ltd
 • The University of Waterloo
 • The University of Queensland
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 •  

  OMNIBORD

  Akademia Menadżera Innowacji

  Data realizacji: 14.07.2021-16.12.2021

  Jesteśmy laureatem projektu: Akademia Menadżera Innowacji. Dzięki uczestnictwu w projekcie otrzymaliśmy wsparcie w zakresie poszerzenia kompetencji menadżerów i pracowników, które są niezbędne do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Posiadamy wiedzę, która pozwala nam umiejętnie wdrażać i zarządzać innowacjami jako idea i podstawa naszego funkcjonowania. Udział w projekcie wzbogacił nasze zasoby kadrowe w wysokie kompetencje z zakresu kształtowania kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym. Istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy obfitującej w przełomowe pomysły i gotowe wynalazki.

  Projekt AMI jest współfinansowany z środków europejskich.

   

  Akademia Menadżera Innowacji

  Akademia Menadżera Innowacji

  SME Instrument

  Zostaliśmy odznaczeni przez Komisję Europejską znakiem doskonałości „Seal o Excellence” za innowacyjnych pomysł kompozytu jako idealne rozwiązanie do transportu morskiego wpływające na zmniejszenie wagi jednostek pływających.

  Tytuł projeku: "PlyCork Marine a novel bio-based composite as an answer to sustainable marine transport".

  Stworzyliśmy nowatorski lekki materiał kompozytowy do wykorzystania w konstrukcji statków, który jak żaden inny materiał wpływa na zmniejszenie śladu węglowego statków w całym ich cyklu życia – począwszy od stoczni, a skończywszy na miejscu złomowania statków. Dzięki swoim właściwościom nasz kompozyt obniża jednostkowe koszty budowy statku oraz sprawia, że jegomontaż jest szybki i bezproblemowy. Zapewnia bardzo długą żywotność jednocześnie obniżając koszty utrzymania jednostki pływającej. Dzięki jego niskiej wadze, można zaoszczędzić znaczne ilości paliwa. Opracowany przez nas kompozyt ma doskonałe właściwości dźwiękochłonne oraz, właściwości termoizolacyjne i izolujące wibracje, co czyni go najbardziej uniwersalnym materiałem na rynku. Nasza technologia zajmuje się najpilniejszym wyzwaniem na świecie – przyspieszeniem zmian klimatycznych. Europa szuka rozwiązań, które sprawią, że jej jak najbardziej zrównoważony transport i przyczynić się do bezpiecznej przyszłości Ziemi.

  Główny cel rozwoju naszego kompozytu marynistycznego jest następujący:

 • zminimalizować ślad węglowy transportu morskiego, statków wycieczkowych i promów,
 • dostarczyć produkt, który sprawia, że budowa statków jest łatwiejsza, szybsza i mniej pracochłonna,
 • podniesienie osiągów technicznych i ekologicznych jednostek pływających,
 • obniżyć koszty eksploatacji,
 • zmniejszyć masę statków.
 •  

  SME Instrument

  SME Instrument