SZAFIR

Projekt realizowany w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR”

TYTUŁ: „Opracowanie nowoczesnego, lekkiego materiału o właściwościach balistycznych z dopasowaną technologią łączeń do zastosowania w pojazdach o specjalnym przeznaczeniu.

Akronim: BlackCat

KRÓTKI OPIS: Zwiększenie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w dobie zagrożenia terrorystycznego to jedno z większych wyzwań stawianych przed naukowcami. Odpowiedzią na dany problem jest owy projekt, którego głównym celem jest opracowanie nowoczesnego lekkiego kompozytu o właściwościach balistycznych do stworzenia znacznie lżejszego pojazdu o specjalnym przeznaczeniu. Pojazd ten będzie służył do wykorzystywania przez żołnierzy w strefach zagrożonych terroryzmem, misjach stabilizacyjnych a także będzie mógł być zastosowanie w sektorze cywilnym (bankowozy, szpitale kontenerowe, safe roomy na statkach). W projekcie zostaną przygotowane i przetestowane różne warianty materiałów oraz systemów mocowań w celu wybrania optymalnego pod względem skuteczności ochrony, wagi i kosztów produkcji kompozytu zapewniającego jak najwyższy poziom ochrony balistycznej. Dzięki temu zwiększy się poziom bezpieczeństwa, będą obniżone koszty eksploatacji pojazdu, eksploatacji dróg i emisji spalin.

KONSORCJUM PROJEKTOWE:
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
TC3 Sp. z o.o.
UPBW – Bartłomiej Woźniak

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 007 925 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 7 007 925 PLN
OKRES REALIZACJI: 1.06.2021 – 30.09.2023

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU SZAFIR

 

BLACKCAT

Projekty

OMNIBORD

Czas trwania projektu: 01.04.2021-30.09.2022

Sieć "Omniborne Systems" ma na celu stworzenie niezbędnych nowoczesnych technologicznych rozwiązań dla dronów w celu poszerzenia możliwości ich zastosowania. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku zwłaszcza w sektorach rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska.

Konsorcjum
T + I Technologie- und InnovationsConsult GmbH - Instytucja zarządzająca siecią - Omniborn System

Partnerzy:

 • TC3 - koordynator międzynarodowych partnerów
 • Anmet Sp. z o.o.
 • PhageAmour Ltd
 • The University of Waterloo
 • The University of Queensland
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 •  

  OMNIBORD

  Akademia Menadżera Innowacji

  Data realizacji: 14.07.2021-16.12.2021

  Jesteśmy laureatem projektu: Akademia Menadżera Innowacji. Dzięki uczestnictwu w projekcie otrzymaliśmy wsparcie w zakresie poszerzenia kompetencji menadżerów i pracowników, które są niezbędne do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Posiadamy wiedzę, która pozwala nam umiejętnie wdrażać i zarządzać innowacjami jako idea i podstawa naszego funkcjonowania. Udział w projekcie wzbogacił nasze zasoby kadrowe w wysokie kompetencje z zakresu kształtowania kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym. Istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy obfitującej w przełomowe pomysły i gotowe wynalazki.

  Projekt AMI jest współfinansowany z środków europejskich.

   

  Akademia Menadżera Innowacji

  Akademia Menadżera Innowacji

  SME Instrument

  Zostaliśmy odznaczeni przez Komisję Europejską znakiem doskonałości „Seal o Excellence” za innowacyjnych pomysł kompozytu jako idealne rozwiązanie do transportu morskiego wpływające na zmniejszenie wagi jednostek pływających.

  Tytuł projeku: "PlyCork Marine a novel bio-based composite as an answer to sustainable marine transport".

  Stworzyliśmy nowatorski lekki materiał kompozytowy do wykorzystania w konstrukcji statków, który jak żaden inny materiał wpływa na zmniejszenie śladu węglowego statków w całym ich cyklu życia – począwszy od stoczni, a skończywszy na miejscu złomowania statków. Dzięki swoim właściwościom nasz kompozyt obniża jednostkowe koszty budowy statku oraz sprawia, że jegomontaż jest szybki i bezproblemowy. Zapewnia bardzo długą żywotność jednocześnie obniżając koszty utrzymania jednostki pływającej. Dzięki jego niskiej wadze, można zaoszczędzić znaczne ilości paliwa. Opracowany przez nas kompozyt ma doskonałe właściwości dźwiękochłonne oraz, właściwości termoizolacyjne i izolujące wibracje, co czyni go najbardziej uniwersalnym materiałem na rynku. Nasza technologia zajmuje się najpilniejszym wyzwaniem na świecie – przyspieszeniem zmian klimatycznych. Europa szuka rozwiązań, które sprawią, że jej jak najbardziej zrównoważony transport i przyczynić się do bezpiecznej przyszłości Ziemi.

  Główny cel rozwoju naszego kompozytu marynistycznego jest następujący:

 • zminimalizować ślad węglowy transportu morskiego, statków wycieczkowych i promów,
 • dostarczyć produkt, który sprawia, że budowa statków jest łatwiejsza, szybsza i mniej pracochłonna,
 • podniesienie osiągów technicznych i ekologicznych jednostek pływających,
 • obniżyć koszty eksploatacji,
 • zmniejszyć masę statków.
 •  

  SME Instrument

  SME Instrument