o nas

Zbudowaliśmy dynamiczną i kreatywną firmę, której priorytetowym celem jest tworzenie i wdrażanie
innowacyjnych form i metod treningu medycznego, pierwszej pomocy, medycyny taktycznej również
w połączeniu z walką w bliskim kontakcie i bojowym  treningiem  strzeleckim.
Nasze produkty i szkolenia  to wynik naszej pasji, która w zakresie taktycznej pracy  pozwala na
kreowanie nowatorskich rozwiązań i dostarczanie ich wszystkim tym, którzy dążą do wzmacniania
realizmu swojego treningu, a także dostrzegają potrzebę stałego podnoszenia efektywności
umiejętności z zakresu medycyny taktycznej i pierwszej pomocy.
Z własnego doświadczenia wiemy, że w warunkach aktualnych zagrożeń i konfliktów znaczna ilość
sytuacji kryzysowych odbywa się w terenie zurbanizowanym w obecności osób neutralnych, dlatego
też dążymy do stworzenia warunków treningu z amunicją bojową w takich właśnie okolicznościach.
Innowacyjne rozwiązania treningu medycyny taktycznej z wykorzystaniem amunicji bojowej.
trenowanie z amunicją bojową wśród pełnowymiarowych sylwetek “ludzkich”
udzielanie pomocy rannym w strefie zagrożenia,
ewakuacja rannych, badanie urazowe, opieka nad poszkodowanym,
sposoby zachowania w sytuacjach zakładniczych, napadu, szantażu niebezpiecznym narzędziem,
rozpoznawanie i ocena zagrożeń w bezpośrednim  dystansie – postacie mogą posiadać atrapy broni
oswajanie się do sytuacji wysokiego stresu związanego z koniecznością strzelania do “realnej” postaci
tworzenie “niewygodnych” sytuacji taktycznych – np. agresor stojący bokiem z trudno dostrzegalną bronią
bezpieczne przygotowanie do strzelania w obecności drugiej osoby
nauka strzelań sytuacyjnych we wskazane części ciała np. (ręka, noga)
trenowanie procedur konwojowych – dobycie i użycie broni z jednoczesnym zabezpieczaniem postaci
chronionej według procedur CPP (Close Personal Protection)
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia czy rzeczywistego postrzelenia celu,
realizowane w oparciu o procedury TCCC – Tactical Combat Casualty Care
realizowanie zaawansowanego treningu strzeleckiego dla osób nieobytych z bronią, podnoszenia
atrakcyjności eventów, szkoleń i imprez strzeleckich
oraz nauka stosowania urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej

Szkolenia / Medical Equipment
Nierozłącznym aspektem naszych zadań, jest przekazywanie wiedzy i umożliwianie umiejętnego i
sprawnego niesienia pomocy medycznej osobie poszkodowanej:
“Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy…” (art. 162 § 1 kk) dlatego
wprowadzane innowacje i projekty są ze sobą ściśle skorelowane, tworząc spójne systemy rozwiązań
oferujących również wyposażenie medyczne i szkolenie z umiejętności jego wykorzystania.

Zapraszamy zespół „tc3”